ThiemeMeulenhoff
Omslag

Basisboek

De huidige ckv-docent stelt andere eisen aan het lesmateriaal: minder beschouwend en theoretisch en meer ruimte voor praktische opdrachten. Dit overzichtelijke Basisboek dient als praktisch hulpmiddel waarbij u zelf bepaald hoe dit vak ingevuld moet worden. De zeven kunstdisciplines worden beknopt toegelicht volgens een vaste structuur. Daaraan is een speciaal hoofdstuk toegevoegd over cultureel erfgoed. Het Basisboek is opgedeeld in drie zichtbaar gescheiden delen:

De vernieuwingen in de derde editie zijn